VijestiNajaveRecenzijeSound Of VisionKolumneSpecialForumImpressumSearchFAQ
infobox: ALEKSANDAR (Alexander)

Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5
HRVATSKI NASLOV:
ALEKSANDAR
NASLOV ORIGINALA:
Alexander
RE甀JA:
Oliver StoneOliver
SCENARIJ:
Oliver Stone i Christopher Kyle
GLAVNE ULOGE:
Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, James Holzier, Rosario Dawson, Sir Anthony Hopkins, Jonathan Rhys-Meyers, David
Bedella, Jessie Kamm, Christopher Plummer
瓵NR:
Akcijski / Avanturisti鑛i / Povijesni / Biografski
PRODUKCIJA:
Warner Bros.
DISTRIBUCIJA:
Blitz
TRAJANJE:
176 min
GODINA:
2004.
WEB:
Alexander
IZDANJE:
kino
KOMENTARI:

Jo nema komentara na ovu recenziju

Trenutno niste ulogirani pa ne mo緀te ni dodavati komentare
« povratak
Recenzija: ALEKSANDAR / Alexander

Recenzija: ALEKSANDAR / Alexander ALEKSANDAR
(Alexander)

Veli鑑nstvena zbrka...

Aleksandar Makedonski (356.-323. prije krista), naslijediv筰 na prijestolju svog oca Filipa i ne samo da je nastavio o鑕va osvajanja ve je do svoje dvadeset i pete godine 緄vota uspio ma鑕m i ognjem stvoriti golemo carstvo koje se prostiralo preko tri kontinetna od Gr鑛e i male Azije preko Egipta i  Perzije sve do granica Indije. Pre筧v筰 u samo osam godina osvajanja preko 鑕trdeset tisu鎍 kilometara njegova je velika vojska, najja鑑, najve鎍, najopremljenija i najobu鑕nija vojna sila anti鑛og doba stubokom promijenila tijek svjetske povijesti. Iscrpljen velikim naporima i podmuklom bole硅u Aleksandar umire vrlo mlad (u 33. godini) no iza njega ostaje veleban trag, helenska se kultura zahvaljuju鎖 njemu pro筰rila 鑙tavim tada poznatim svijetom od筴rinuv筰 tako vrata jo jednom velikom i mo鎛om carstvu koje 鎒 do鎖 iza njega...onom Rimskom.

ALEKSANDAR / Alexander

Ako ste se do sada pitali za箃o ameri鑛i filmski kriti鑑ri Olivera Stonea 鑕sto vole opisivati kao o "najboljem me饀 najgorim ameri鑛im redateljima" (ili o "najgorem me饀 naboljima" ako vam je tako dra緀) pogledajte njegova "Alexandra" i sve 鎒 vam biti jasno...

Alexander 1
Alexander 2

Samo redatelj koji pati od umjetni鑛og bipolarnog poreme鎍ja (na trenutke an箃ajnovski genijalan a na trenutke lud k'o kupus) mo緀 veli鑑nstveno izda筧n materijal koji je nudila Aleksandrova fascinantna pri鑑 ve鎍 od 緄vota pretvoriti u gotovo tri sata veli鑑nstvene zbrke.

"Alexandar" je naime bu鑑n, rasko筧n i spektakularan... proma筧j. Dramatur筴i upravo nevjerojatna kakofonija (poku筧ji krpanja pri鑕 u suvislu cjelinu smjernicama Ptolomejeva lika zaista djeluje poprili鑞o diletantski) sa (鑑k i za jednog Stonea) zapanjuju鎒 podcjenjiva鑛im pristupom povijesnom materijalu koji nam ni nakon tri sata 鑥鑑nja u kinu ne鎒 otkriti pravu sliku o Aleksandru, ni tko je on bio ni kako je dovraga postigao toliko mnogo.
Zaista fascinantno, jer rije je o 鑟vjeku koji je doslovce vlastitim rukama (i vojskama) zauvijek promijenio tok svekoliko ljudske povijesti, redatelju koji sve samo ne filma筴i nepsimen i produkciji u koju je doslovce usuto 200 milja dolara.

Film vam dakle ne鎒 otkriti mnogo o Aleksandrovom neupitnom vojni鑛om i politi鑛om geniju a bogami ne鎒te iz njega saznati bog zna 箃o ni o puno kompleksnijoj osobnoj strani njegove osobe (negov je edipovski odnos s roditeljima vrijedan jedne opse緉ije freudovske analize), Stone je svog glavnog junaka a time i 鑙atv film (namjerno ili ne) uglavnom ocrtao kroz karizmu tuma鑑 glavne uloge Collina Farella, koja je premda poprili鑞a, na緇ost ipak nedostatna za puno dimenzioniranje njegova lika i djela.

"Alaxandar" je naprosto, da parafraziram filozofski nastrojenog indijanca Nobody-a iz Jarmuscheva "Mrtvog 鑟vjeka", film koji govori glasno (i mnogo) ali kazuje malo (ako i箃a).

甧lite li dakle saznati ne箃o o "Aleksandru" posudite knjigu u knji緉ici jer vas ovdje 鑕ka tek niz nepovezanih povijesnih sli鑙ca koje stenju pod te緄nom predimenzionirane produkcije i stalnu ple箄 na crti izme饀 potpune besmislice i dra緀snog (no nenamjernog) campa koje 鎒 vas, dok na red napokon do饀 slonovi, barem tri puta potjerati na WC, 鑙k pauzu ili laganu 筫tnjicu do 箃anda sa kokicama.

Ako bih ve trebao izdvojiti jednu stvar zbog koje bi ipak trebalo baciti oko na njega onda je to svakako toliko razvikani Stoneov prikaz Alexandrove homoseksualne veze za Hephaistionom (Jared Leto). Iako je rije o uobi鑑jenoj pojavi u anti鑛om vijeku i 鑙njenici oko koje se povijesni鑑ri uop鎒 ne spore, hrabrosti i na鑙nu na koji je ona u filmu portretirana a uzev筰 u obzir op鎒 poznati konzervativizam Hollywooda kada su u pitanju 筴akljive teme koji vrlo 鑕sto grani鑙 sa zadrto规u (imajte na umu da je ipak rije o A+ produkciji) zaista treba skinuti kapu.

Sve u svemu Stone je i dalje u mom booku jedan od simpati鑞ijih redatelja, 鑑k i kad je u svojoj "lud k'o kupus fazi", usuti naime 200 milijuna dolara u jednu veli鑑nstvenu zbrku kao 箃o je "Alexandar" mo緀 samo redatelj sa mudima veli鑙ne Babilonskih zidina.

P.S.
Vangelisova je glazba i dalje bo綼nstvena a bitke su O.K., slabije od Scottovih (Gladijator) al'bolje od Petersenovih (Troja).

Alexander 3
Alexander 4
Alexander 5
Alexander 6
« povratak dahh
Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5Ukupan dojam: 2 / 5
© 2003 popcorn.hr