VijestiNajaveRecenzijeSound Of VisionKolumneSpecialForumImpressumSearchFAQ
infobox: LARA CROFT: TOMB RAIDER (Lara Croft: Tomb Raider)

Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5
HRVATSKI NASLOV:
LARA CROFT: TOMB RAIDER
NASLOV ORIGINALA:
Lara Croft: Tomb Raider
RE甀JA:
Simon West
SCENARIJ:
Sara B. Cooper (pri鑑) i Mike Verb
GLAVNE ULOGE:
Angelina Jolie, Ian Glen, Jon Voight, Daniel Craig, Noah Taylor, Chris Barrie
瓵NR:
Akcijski / Avanturisti鑛i / Fantasti鑞i
PRODUKCIJA:
Paramount
DISTRIBUCIJA:
Kinematografi
TRAJANJE:
100 min
GODINA:
2001.
WEB:
Lara Croft: Tomb Raider
IZDANJE:
kino
KOMENTARI:

Jo nema komentara na ovu recenziju

Trenutno niste ulogirani pa ne mo緀te ni dodavati komentare
« povratak
Recenzija: LARA CROFT: TOMB RAIDER / Lara Croft: Tomb Raider

Recenzija: LARA CROFT: TOMB RAIDER / Lara Croft: Tomb Raider LARA CROFT: TOMB RAIDER
(Lara Croft: Tomb Raider)

Lara Croft - ro餰na u blagostanju, odgajana od elite i obu鑕na za borbu
Premda porijeklom iz bogate i ugledne aristokratske porodice, odgajana i obrazovana u najelitnijim krugovima britanskog dru箃va, Lara Croft (Angelina Jolie) je profesionalni "tomb raider", arheolog-avanturist 鑙ja je glavna zanimacija sakupljanje drevnih artefakata iz davno zaboravljenih grobnica i hramova 筰rom svijeta.
LARA CROFT: TOMB RAIDER / Lara Croft: Tomb Raider

Ro餰ni poliglot, trenirana poput pripadnika kakve specijalne vojne postrojbe i obu鑕na za rukovanje najraznovrsnijim high-tech spravicama "mala Croftova" spremna je u svojim istra緄vanjima suo鑙ti se sa bilo kakvom vrstom opasnosti. Na jednu od takvih Lara naleti kad u zidinama svog dvorca na餰 鑥dan drevni sat/klju koji joj ubrzo ukradu pripadnici tajanstvenog dru箃va pod nazivom Illuminati. Kad potom u ruke dobije davno napisano pismo svog pokojnog oca, sir Richarda Crofta (John Voight), koji je i sam bio strastveni arheolog, doznaje kako uskoro predstoji posebno poravnanje planeta u na筫m sun鑕vom sustavu (koje nastupa jednom u 5 000 godina) te kako postoji drevni talisman koji svom vlasniku upravo u trenutku spomenutog poravnanja daje mogu鎛ost kontroliranja vremena. Sat/klju, koji je poga餫te ve, u zidove dvorca sakrio sam sir Richard Croft, svojevrsni je vodi do mjesta gdje je talisman skriven. Lara Croft kre鎒 u svoju najve鎢 avanturu do sada, ima to鑞o sedam dana vremena da prona餰 drevne artefakte te osujeti zlehude planove tajanstvenih Illuminata.
slika_2
slika_3
"Tomb Raider" uspje筧n je poku筧j potpunog preno筫nja ra鑥nalske igre na filmsko platno, film je naime ba kao i predlo綼k po kojem je nastao, usprkos svim nedostacima njegove pri鑕, izuzetno zabavan. O fenomenu ra鑥nalne igre Tomb Raider ne treba tro筰ti previ筫 rije鑙. Bilo je samo pitanje vremena kad 鎒 se netko u Hollywoodu, ponesen sad ve sve nagla筫nijim trendom preno筫nja junaka stripa i kompjuterskih igara na film, dohvatiti prve prave mega zvijezde cyber-spacea Lare Croft. Krajnji rezultat, koji su sa pojednakim nestrpljenjem i硅ekivali i poklonici spomenute igre i zagri緀ni kino fanovi u najmanju je ruku 鑥dan. 萯tav film naime djeluje poput 100 minuta dugog "introa" u neki od novih nastavaka ra鑥nalne avanture "male Croftove". Pri鑑, ako se o ne鑕m takvom uop鎒 i mo緀 govoriti, tek je navrat nanos skrpani skelet koji ovla povezuje duge sekvence punokrvne filmske akcije i specijalnih efekata. Nevjerojatno zvu鑙 podatak da je oko krhke i smu筫ne dramaturgije osim u "creditu" filma pet potpisanih scenarista znoj lilo barem jo dvadeset nepotpisanih hollwoodskih djelatnika pera. No ono naj鑥dnije tek dolazi, usprkos svoj nekoherentnosti scenarija, tanu筺e pri鑕 i plo筺osti njenih likova "Tomb Raider" predstavlja pravi u緄tak za gledanje 箃o zbog zaista impresivne Angeline Jolie u ulozi Lare Croft (koja ovim filmom najozbiljnije najavljuje svoju kandidaturu za 緀nsku akcijsku heroinu broj jedan) 箃o zbog nepatvorene energije njegovih akcijskih elemenata, o鑑ravaju鎒g vizualnog stila i kinetike koja naprosto hipnotizira sva 鑥la.
Zaista je 箃eta da recentna hollywoodska produkcija, a ovdje se poglavito misli na onu visoku - A produkciju, ni iz najzahvalnijeg materijala nezna iscijediti film sa suvislom dramatur筴om potkom. "Tomb Raider" naime imao je sve preduvjete postati uspje筺im naslijednikom kultnog "Indiana Jones" serijala, no producenti filma o鑙gledno su ciljali prvenstveno na hordu poklonika kompjuterske igre pa je ovaj film najkorektnije okarakterizirati kao poku筧j njenog potpunog i vjernog preno筫nja na veliko platno, u 鑕mu se u potpunosti uspjelo. "Tomb Raider" naime ne ide dalje od toga ni za milimetar pa poklonicima, ve pomalo posustalog 綼nra avanturisti鑛og filma ne preostaje ni箃a drugo nego da pri鑕kaju neku drugu priliku. Mo綿a im se posre鎖 ve u prvom od dva planirana nastavka avantura prelijepe Angeline, pardon - Lare Croft.
slika
« povratak dahh
Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5Ukupan dojam: 3.5 / 5
© 2003 popcorn.hr